www.tomkiss.hu

MEGJELENT:
Az Irodalom Visszavág, 1995, RÉGI FOLYAM, 11. szám.


Gond-olat gond-olás

Szűgyi Zoltán: Énekünk éneke – A gondnok verseskönyve
Új Mandátum–M-Szivárvány, Budapest, 1995.


Szűgyi Zoltán líráját nehéz körülírni. Mert nem viseli magán a divatos formák és stílusok egyikét sem hivalkodóan, mert kerüli a harsány, üvöltő indulatokat, csakúgy, mint a pusztán formai megoldásokkal operáló – napjainkra oly jellemző – tartalmatlan, üres frázisokat, elavult szenvelgéseket. Ezek csak versek. Végsőkig kidolgozott, nagy műgonddal megmunkált, minden felesleges sallangtól lecsupaszított és minden fontos összefüggéssel mélyen feltöltött intellektuális versek.
A hit könyve ez a kötet, egy sajátságosan belső hité, amely bár vallási alapú, de egy mélyen átgondolt és bonyolultan átélt hit. A gondnok hite a Gondnokban.
Egy élet, vagy akár a világmindenség zajlik le az olvasó szemei előtt, miközben végiglapozza a kötetet. A kilenc rövid versciklus az Énekünk éneke nyitány és a Magyar fohász zárlat között a gondnok legjellegzetesebb – egyfajta filozófiai mélységű – stádiumait vezeti végig. A bibliai utalás a nyitányban és a végső fohász azzal, hogy keretet ad a műnek, önkéntelenül is általánosít: a gondnok – költő –, aki azáltal, hogy költő, átokként vagy ajándékként megkapta a gondok tudását, átveszi az emberiség, vagy inkább a szellemiség szerepét, és saját lelki életén keresztül átéli a gondokat, miközben feloldozást nyer, megváltást talál egy erősebb gondnok szeretete révén.
Egy hazáját elhagyni kénytelen költő – Szűgyi a Vajdaságból jött Budapestre – vívódásai, vagy egy reményét elvesztett nemzet kérdőjelei, sőt, egy jövőjét lerombolt emberiség dilemmái olvashatók bele a formailag rendkívül változatos versekbe – például.
Úgy tűnik, a költő fontos – talán a legfontosabb – kötetének szánta a művet. Ha nem, akkor is az.
A szerkesztés telitalálat, Benes József grafikái nagyszerűek, a könyv atmoszférájának hatása a recenzensre rendkívüli. És nem azért, mert az egyik költemény, a Budapest tájvers az IV-ben jelent meg először…


aTom


© Tomkiss Tamás
© www.tomkiss.hu

websas.hu LINKTAR.HU