www.tomkiss.hu

SZERKESZTÉS

KÖNYVEK
SZERKESZTŐ/FELELŐS SZERKESZTŐ:
TOMKISS TAMÁS

2000

Nancy J. Chodorow: A feminizmus és a pszichoanalitikus elmélet
Új Mandátum, Budapest, 2000. [A/5, 312 oldal]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Veres Valér (szerk.): Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban
Limes–Új Mandátum, Kolozsvár–Budapest, 2000. [A/5, 184 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Pető Iván: Politikai Curriculum Vitae. Cikkek, interjúk, beszédek
Új Mandátum, Budapest, 2000. [B/5, 480 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Nagy Péter Tibor: Járszalag és aréna. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon
Új Mandátum, Budapest, 2000. [B/5, 320 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Szalai Erzsébet: Ezredváltó dilemmák Magyarországon
Új Mandátum, Budapest, 2000. [A/5, 240 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2001

Bajomi-Lázár Péter: A magyarországi médiaháború
Új Mandátum, Budapest, 2001. [Membrán Könyvek 9.; A/5, 208 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Albert Fruzsina–Dávid Beáta: Ha elszakad a háló… A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben
Új Mandátum, Budapest, 2001. [A/5, 156 old.]
Felelős szerkesztő: Rádai Léna

Orosz István: A szellem helye
Új Mandátum, Budapest, 2001. [A/5, 220 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Erős Ferenc: Analitikus szociálpszichológia. Történeti és elméleti tanulmányok
Új Mandátum, Budapest, 2001. [Nagyítás szociológiai könyvek 36.; B/5, 280 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat
Új Mandátum, Budapest, 2001. [ötödik, javított, átdolgozott kiadás; B/5, 300 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Thomas Szasz: Szertartásos kémia – Drogmitológiák
Új Mandátum, Budapest, 2001. [A/5, 240 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus [Szerk. + bevezető: Molnár Attila Károly.]
Új Mandátum, Budapest, 2001. [B/5, 532 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Karády Viktor: Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság történelmi alakváltozásai Magyarországon
Új Mandátum, Budapest, 2001. [Nagyítás szociológiai könyvek 38.; B/5, 304 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2002

Szondi Lipót: A Szondi-teszt. A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve
Hatodik Síp–Új Mandátum, Budapest, 2002. [B/5, 518 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Molnár Péter: Gondolatbátorság. Szólásszabadság és közbeszélgetés az Egyesült Államokban és Magyarországon
Új Mandátum, Budapest, 2002. [Membrán Könyvek 13.; A/5, 206 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

T. Kiss Tamás: Fordulatok – folyamatok. Fejezetek a magyarországi kormányok kultúrpolitikáiról 1867–2000
Új Mandátum, Budapest, 2002. [CD-ROM melléklettel; B/5, 188 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Prónai Csaba (szerk.): Cigányok Európában II. Olaszország
Új Mandátum, Budapest, 2002. [B/5, 462 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Felkai Gábor–Némedi Dénes–Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. században I. Olvasókönyv a szociológia történetéhez
Új Mandátum, Budapest, 2002. [2. kiadás; B/5, 638 old.]
Olvasószerkesztő: Tomkiss Tamás

Felkai Gábor–Némedi Dénes–Somlai Péter (szerk.): Szociológiai irányzatok a XX. században II. Olvasókönyv a szociológia történetéhez
Új Mandátum, Budapest, 2002. [2. kiadás; B/5, 664 old.]
Olvasószerkesztő: Tomkiss Tamás

Thomas Laqueur: A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktől Freudig (Making Sex)
Új Mandátum, Budapest, 2002. [Nemiség és társadalom 1.; B/5, 312 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2003

Annamarie Jagose: Bevezetés a queer-elméletbe
Új Mandátum, Budapest, 2003. [Nemiség és társadalom 2.; B/5, 142 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Deák István: Hitler Európája. Tanulmányok
Új Mandátum, Budapest, 2003. [B/5, 222 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Szűgyi Zoltán: Amint vagyok. Egybegyűjtött versek
Új Mandátum, Budapest, 2003. [B/5, 296 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Balázs Zoltán (szerk.): Kolnai Aurél
Új Mandátum, Budapest, 2003. [Magyar Panteon; B/5, 254 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

William Butler Yeats: A kelta homály [Ford.: Erdődi Gábor]
Új Mandátum–Hanga, Budapest, 2003. [A/5, 182 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2004

Birtalan Ágnes (szerk.): Helyszellemek kultusza Mongóliában. Őseink nyomán Belső-Ázsiában III.
Új Mandátum, Budapest, 2004. [B/5, 300 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Rudas János: Delfi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat
Új Mandátum, Budapest, 2004. [hatodik kiadás; B/5, 300 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Takács Judit: Homoszexualitás és társadalom
Új Mandátum, Budapest, 2004. [A/5, 236 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a 18–19. században. I.
Új Mandátum, Budapest, 2004. [B/5, 452 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Faragó Tamás (szerk.): Magyarország társadalomtörténete a 18–19. században. II.
Új Mandátum, Budapest, 2004. [B/5, 450 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Donald Woods Winnicott: A kapcsolatban bontakozó lélek. Válogatott tanulmányok [Szerk. + bevezető: Péley Bernadette.]
Új Mandátum, Budapest, 2004. [Pszichológiai horizont 1.; B/5, 280 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Füstös László–Kovács Erzsébet–Meszéna György–Simonné Mosolygó Nóra: Alakfelismerés (Sokváltozós statisztikai módszerek)
Új Mandátum–DICO, Budapest, 2004. [B/5, 660 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Pataki Ferenc: Érzelem és identitás
Új Mandátum, Budapest, 2004. [Szöveg és lélek 7.; A/5, 224 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2005

Patrick Williams: Cigány házasság (Cigányok Európában 3.)
Új Mandátum–L’Harmattan–MTA, Budapest, 2005. [B/5, 488 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Judith Butler: Jelentős testek
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Nemiség és társadalom 3.; B/5, 264 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

David Buckingham: Médiaoktatás
Új Mandátum–Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2005. [Kommunikáció és média 1.; B/5, 206 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Jerome Bruner: Valóságos elmék, lehetséges világok
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Pszichológiai horizont 2.; B/5, 166 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

László János: A történetek tudománya. Bevezetés a narratív pszichológiába
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Pszichológiai horizont 3.; B/5, 260 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Nira Yuval-Davis: Nem és nemzet
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Nemiség és társadalom 3.; B/5, 184 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Bayer Judit: A háló szabadsága. Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében
Új Mandátum–Zsigmond Király Főiskola, Budapest, 2005. [Kommunikáció és média 2.; B/5, 214 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Kiss Szabolcs: Elmeolvasás
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Szöveg és lélek 8.; A/5, 156 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Agárdi Péter: Bródy Sándor utca 5–7. Rádió és médiapolitika a századforduló Magyarországán
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Membrán könyvek 16.; A/5, 286 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

...................................................................................
Új Mandátum, Budapest, 2005. [Membrán könyvek., A/5, 310 old.]
[Szerkesztő: Tomkiss Tamás (név nélkül)]

2006

Borgos Anna–Erős Ferenc–Litván György (szerk.): MÉREI élet – mű. Tanulmányok
Új Mandátum, Budapest, 2006. [B/5, 310 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Takács Judit (szerk.): A lélek műtétei
Új Mandátum, Budapest, 2006. [A/5, 234 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Bánfalvi Attila: Mélységvesztésben. Töprengések a „Freud temetése” vita ürügyén
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Szöveg és lélek 9.; A/5, 172 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Kaiser Tamás (szerk.): Hidak vagy sorompók? A határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 1.; B/5, 252 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Vigvári András (szerk.): Vissza az alapokhoz! Tanulmányok a közpénzügyi rendszer reformjáról
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 2.; B/5, 256 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Ágh Attila–Somogyvári István (szerk.): A közigazgatási reform új perspektívái
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 3.; B/5, 350 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Vértes András–Viszt Erzsébet (szerk.): Tanulmányok Magyarország versenyképességéről
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 4.; B/5, 306 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Bulla Miklós–Tamás Pál (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 5.; B/5, 512 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Tamás Pál (szerk.): A tudásalapú társadalom kialakulása Magyarországon
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 6.; B/5, 326 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Tausz Katalin (szerk.): A társadalmi kohézió erősítése
Új Mandátum, Budapest, 2006. [Stratégiai kutatások – Magyarország 2015 – 7.; B/5, 292 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2007

Császi Lajos: Biopolitika és kultúra. Késő modern perspektívák
Új Mandátum, Budapest, 2007. [Membrán könyvek 18.; A/5, 196 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Pólya Tibor: Identitás az elbeszélésben. Szociális identitás és narratív perspektíva
Új Mandátum, Budapest, 2007. [Szöveg és lélek 10.; A/5, 104 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Takács Judit: Az egyenlő bánásmód gyakorlatai
/ Judit Takács: How to Put Equality into Practice?
Új Mandátum: Budapest, 2007. (A/5, 276 [126+150] old.)
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Szondi Lipót: A Szondi-teszt. A kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve
Új Mandátum, Budapest, 2007. [második kiadás, B/5, 518 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Gerő András (szerk.): A Monarchia kora – ma
Új Mandátum, Budapest, 2007. [Habsburg történeti monográfiák 1.; B/5, 170 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Gyöngyösiné Kiss Enikő–Oláh Attila (szerk.): Vázlatok a személyiségről. A személyiség-lélektan alapvető irányzatainak tükrében
Új Mandátum, Budapest, 2007. [B/5, 354 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2008

Vincze Orsolya–Bigazzi Sára (szerk.): Élmény, történet – a történetek élménye
Új Mandátum, Budapest, 2008. [Pszichológiai horizont 4.; B/5, 250 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Hargitai Rita: Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében
Új Mandátum, Budapest, 2008. [Szöveg és lélek 11.; A/5, 136 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századi Magyar Királyságban
Új Mandátum, Budapest, 2008. [Habsburg történeti monográfiák 2.; B/5, 662 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Ilonszki Gabriella (szerk.): Amatőr és hivatásos politikusok. Képviselők Magyarországon II.
Új Mandátum, Budapest, 2008. [B/5, 252 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

Lengyel György (szerk.): A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe
Új Mandátum, Budapest, 2008. [A/5, 248 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

2009

Karasszon István: Izrael története
Új Mandátum, Budapest, 2009. [Kréné – Ókori források, ókortörténeti tanulmányok 10.; A/5, 298 old.]
Felelős szerkesztő: Tomkiss Tamás

 

FOLYÓIRAT

Az Irodalom Visszavág – irodalmi és kritikai folyóirat
1995–2003. április, főszerkesztő: Tomkiss Tamás.
[Az Új folyam 1–14. számok tartalomjegyzékei]


© Tomkiss Tamás
© www.tomkiss.hu

16306


websas.hu LINKTAR.HU