www.tomkiss.hu

Tomkiss Tamás
Március 14
–
III szinoptikus könyv –

A KÖNYV BORÍTÓJA - NAGYÍTÁS

Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002.
150 oldal, 1680 Ft

Megrendelhető kedvezményesen az Új Mandátum Kiadótól: terjesztes@ujmandatum.hu, illetve megvásárolható a könyvesboltokban.

INTERJÚK, KRITIKÁK, LINKEK A KÖNYVRŐL

A KÖNYV OLDALA A KIADÓ HONLAPJÁN
A kötet 2002. dec. 17-én jelent meg.

A REGÉNY A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN

Impresszum

TARTALOM

ELSŐ KÖNYV
Petrovics Sándor nagy utazása I.

1. EPIZÓD Melyben a HŐs magáról beszél, retrospektíve tisztázza származása és hivatása körülményeit, valamint rámutat hitvallása lényegére – Petrovics Sándor bemutatkozik
2. EPIZÓD Melyben a Hős együtt ünnepel a Nemzettel augusztus 20-án, valamint rágyújt egy cigarettára, továbbá felszáll egy vonatra, mellyel nem jut el oda, ahová indult – Petrovics Sándor szerencséje
3. EPIZÓD Melyben a Hős megrendültségéről tesz tanúbizonyságot szeretett fővárosa pusztulása felett, költői munkássága új utakra lel, küldetéstudata tetőfokára hág – Petrovics Sándor, az Alföld poétája
4. EPIZÓD Melyben a Hős különös állapotba kerül, ismeretlen helyen, ismeretlen társaságban, újszerű helyzetben kénytelen szembesülni a magyarokkal, s küldetését Kármán József kalauzolásával teljesíti – Petrovics Sándor a pokolban
5. EPIZÓD Melyben Hősünk folytatja kísérteties útját Kármán József kitartó támogatásával, újabb, nem hétköznapi helyekre vetődnek, s fontos szerephez jutnak a P betűk – Petrovics Sándor a purgatóriumban
6. EPIZÓD Melyben a Hős és kísérője, Kármán József minden eddiginél meszszebbre jutnak; ahonnan meglehetősen ritka a visszamenet, ám ez, Hamvas Béla közreműködésével, mégis sikerül Sándornak – Petrovics Sándor a paradicsomban

MÁSODIK KÖNYV
Petrovics Sándor nagy utazása II.

1. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor egy ismeretlen erdőben találja magát, ahol kezdetben csönd honol, ám váratlanul megjelenik egy medve – Petrovics Sándor az erdőben
2. EPIZÓD Melyben a Hős merőben újszerű körülmények között találja magát, továbbá váratlan újítások kerülnek bemutatásra a medvevadászat területén, s végül a medve is meglepetést okoz – Petrovics Sándor és a medve
3. EPIZÓD Melyben Hősünk méltatlan helyzetbe kerül újdonsült ismerősei révén, köznevetség tárgyává válik Székesfehérvár főterén, majd megdöbbentő információkhoz és ütéshez jut – Petrovics Sándor Fehérváron
4. EPIZÓD Melyben Hősünk még méltatlanabb körülmények közé kerül, ahol lehetősége nyílik helyzete átgondolására, s egyéb filozofikus természetű elmélkedésekre – Petrovics Sándor a tömlöcben
5. EPIZÓD Melyben a Hős szerencsét próbál István király udvarában, s erőfeszítései nem vesznek kárba, hiszen lehetősége nyílik idegen nyelvek elsajátítására – Petrovics Sándor István király udvarában
6. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor különleges kegyben részesül, s így módjában áll megbizonyosodni egy fontos kérdésről, ám egy szerencsétlen baleset a hangulatra rossz hatást gyakorol – Petrovics Sándor a sátoros ünnepen
7. EPIZÓD Melyben Hősünk ismét szorult helyzetbe kerül, ahol is nem sok jóra van kilátása, és félelmetes jelenése is támad – Petrovics Sándor a tömlöcben II.
8. EPIZÓD Melyben a Hős megpillantja a Dunát, a P-jelek ismét szerephez jutnak, s végül szerzetesek közé kerül – Petrovics Sándor a Benedek-rendben
9. EPIZÓD Melyben Petrovics szerencsét próbál Esztergomban, ahol élete új fordulatot vesz Könyves Kálmán és Buzilla királyné jóvoltából – Petrovics Sándor Esztergomban
10. EPIZÓD Melyben a Hős folyóiratot indít önmaga szórakoztatására korszerű eszközök igénybevételével, ám a kísérlet balul sül el – Petrovics Sándor és az Elysiumi Mezők
11. EPIZÓD Melyben Hősünk folyóirata botrányt kavar a legfelsőbb körökben, s ezért szükségessé válik egy törvény meghozatala, ez azonban nem menti meg Sándort az újbóli bebörtönzéstől – Petrovics Sándor esete a boszorkánysággal
12. EPIZÓD Melyben Hősünk tömlöcben sínylődik, néhány titkos támogató segítségével finom falatokhoz és értékes információhoz jut, ám ez sem odázhatja el az újabb éjjeli jelenést – Petrovics Sándor a tömlöcben III.
13. EPIZÓD Melyben a Hős meglepő körülmények között eszmél ismét tudatára, ám némi tisztálkodás és leskelődés révén újra a régi lendülettel kel útra – Petrovics Sándor folytatja földi pályafutását
14. EPIZÓD Melyben Petrovics ismét leleményességéről tesz tanúbizonyságot, s ügyessége révén komoly kézműves munkát végez titokban – Petrovics Sándor mint P. mester
15. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor ismét lehetőséget kap életműve kiteljesítésére, és újabb kihívásokkal kell szembenéznie III. Béla udvarában – Petrovics Sándor III. Béla udvarában
16. EPIZÓD Melyben a Hős politikai talpraesettsége révén hosszú távú stratégiát épít, igaz, ezzel nem mindenki ért egyet, ám egy „váratlan” haláleset végül minden problémát megold – Petrovics Sándor és András herceg
17. EPIZÓD Melyben a Hős barátját királlyá koronázzák, ezért Petrovics pályája még magasabbra ível, bár a király nem mindenben hallgat rá – Petrovics Sándor és II. András
18. EPIZÓD Melyben Hősünk a messzi idegenben harcoló királyt hiányolja, s szenved a német királyné gonosztetteitől, minek folytán ördögi tervet forral és új barátokra lel – Petrovics Sándor és Gertrudis
19. EPIZÓD Melyben Petrovics egy medve szerepvállalásával vadászatot szervez a királynő szórakoztatására, azonban a mulatságot a barátok árulása tönkreteszi, s egy jelmezbálnak rossz vége lesz – Petrovics Sándor és a medve II.
20. EPIZÓD Melyben Hősünk tömlöcben sínylődik, számot vet életével, az emberekbe vetett bizalmával, szánja magát balszerencséjéért, siratja a boldog napokat, s jelenése támad – Petrovics Sándor a tömlöcben IV.
21. EPIZÓD Melyben a Hős egy sűrű erdőben eszmél tudatára, ahol előbb egy kutyával, majd egy szerzetessel, végül pedig egy medvével találkozik, s ez utóbb fordulatokban gazdag küzdelmet hoz – Petrovics Sándor és a medve III.
22. EPIZÓD Melyben Hősünk ruházatot cserél némi bonyodalom árán, és megismerkedik a székelyekkel, kik nagy csatára készülnek a kutyafejűek ellen – Petrovics Sándor a székelyek között
23. EPIZÓD Melyben Petrovics tábori pappá alakul, s furmányos ötletet tervel ki Arthur király jelmezét felhasználva, a terv beválik, ám egy kutya nem várt tette következtében kínos helyzet áll elő – Petrovics Sándor és a tatárok
24. EPIZÓD Melyben Hősünk börtönbe kerül, ahol a halálra készül, közben sötét látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben V.
25. EPIZÓD Melyben a Hős váratlanul térbeli utazáson esik át, így módjában áll szemtanúként egy pogromba csöppennie, majd pedig egy erőszakos földesúr áldozatává válik – Petrovics Sándor Pesten
26. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor saját szemével látja a magyarok történetének legborzalmasabb csatáját, s többször csak a véletlennek köszönhetően menekül meg a vérszomjas tatárok által szórt haláltól – Petrovics Sándor és a tatárok II.
27. EPIZÓD Melyben a Hős közreműködik IV. Béla király megmenekülésében, s ennek köszönhetően fontos feladatokkal bízzák meg, miközben bejárja a Dunántúlt, s számos veszélyes kalandba keveredik – Petrovics Sándor és IV. Béla
28. EPIZÓD Melyben Hősünk az Adriai-tenger partjára kerül, s ott tölti munkában gazdag emigrációját Béla király írnokaként, miközben szörnyűbbnél szörnyűbb hírekről értesül – Petrovics Sándor az emigrációban
29. EPIZÓD Melyben Hősünk levelezésbe bonyolódik külföldi ismeretlenekkel, s ennek köszönhetően meglepő felismerésre tesz szert, majd a cenzúra áldozatává válik – Petrovics Sándor és Margit
30. EPIZÓD Melyben Hősünk méltatlan körülmények között a halálra készül, s átkozza saját ügybuzgóságát és meggondolatlanságát, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben VI.
31. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor folytatja elmélkedését a magasabb értelem rejtelmeiről, miközben megérkezik Visegrádra, a király városába – Petrovics Sándor Visegrádon
32. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor megismerkedik Károly Róbert király udvarával, s megkezdi tevékenységét új munkakörében – Petrovics Sándor Károly Róbert udvarában
33. EPIZÓD Melyben a Hős nem tud ellenállni a szűzi szépségnek, s így bensőséges kapcsolatba kerül egy úrlánnyal, mely viszony jelenlegi helyzetében nem megengedett – Petrovics Sándor és Zács Klára
34. EPIZÓD Melyben egy szörnyűséges vérmedve keresztülhúzza Hősünk számításait, és fékevesztett csata kezdődik az erdőben – Petrovics Sándor és a medve IV.
35. EPIZÓD Melyben Petrovics mély ájulatában semmit sem észlel a külvilág történéseiből, csak annyit tud, meg fog halni, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor látomása
36. EPIZÓD Melyben a Hős új barátokra lel az erdőben, kiktől megtanul tót nyelven, érdekes információkhoz jut, s favágással keresi meg a kenyérrevalót, majd további ismeretségeket köt a kocsmában – Petrovics Sándor favágók között
37. EPIZÓD Melyben Petrovics egy Felícián nevű medvét nevel, majd Nagy Lajos király vadászatát zavarja meg különös módon, azonban az akció balul sül el – Petrovics Sándor és a medve V.
38. EPIZÓD Melyben a Hős csalódottan Csehországba zarándokol, hol egy malomban végez fáradságos munkát, egészen addig, míg megjelenik egy lovag, kitől a lovagi bajvívás mesterségét tanulja – Petrovics Sándor Csehországban
39. EPIZÓD Melyben Hősünk átmenetileg elhelyezkedik a szerzetesek között, ám napközben a lovagi tornát látogatja, s megcsodálja mestere hőstetteit, majd ördöngös csellel magához veszi annak fegyverzetét – Petrovics Sándor Visegrádon II.
40. EPIZÓD Melyben Hősünk Nagy Lajos lovagi tornáján mint legyőzhetetlen cseh bajnok lép színre, ám a tervezett merénylet különös módon meghiúsul – Petrovics Sándor a lovagi tornán
41. EPIZÓD Melyben Petrovics újból mély ájulásba zuhan, a külvilág történéseiből nem észlel semmit, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor látomása II.
42. EPIZÓD Melyben a Hős a törökök fogságába kerül, akik meggyőzik arról, hogy nincs nagyobb dicsőség, mint a török császárt szolgálni, s felismerve Petrovics tehetségét, kémet nevelnek belőle – Petrovics Sándor a török fogságában
43. EPIZÓD Melyben Hősünk eljut Rodostóba, ahol az elit titkosügynökök kiképzését végzik, közben szerelembe esik, majd fontos megbízatásokat teljesít, s végül éles, külföldi bevetésre indul – Petrovics Sándor Rodostóban
44. EPIZÓD Melyben hősünk beépül a nándorfehérvári várnép előkelő köreibe, fontos információkat szerez, s közben a szórakozásra is marad ideje – Petrovics Sándor Nándorfehérváron
45. EPIZÓD Melyben Petrovics bensőséges kapcsolatba kerül Hunyadi Jánossal, akivel komoly beszélgetéseket folytat, közben a környéket járva eljut a mocsarak betegségtől bűzlő nyomortanyáira is, és megbízatását megfelelően ellátja – Petrovics Sándor és Hunyadi János
46. EPIZÓD Melyben a Hős megismerkedik II. Mehmed szultánnal, kellemesen elbeszélget vele, s közben rafinált módon elcseni a szultán zászlaját, majd szemtanúja lesz Nándorfehérvár ostromának; újabb fontos megbízatást kap, miközben kezdi rosszul érezni magát – Petrovics Sándor ostroma
47. EPIZÓD Melyben Hősünk sikerrel bejut a várba, ahol megsebesül, majd lázálmában találkozik Hamvas Bélával, akitől fontos üzenetet kap, végül szembesül azzal, hogy halálos betegségben szenved – Petrovics Sándor és a dögvész
48. EPIZÓD Melyben Petrovics mély lázálomba zuhan, küzd a legyőzhetetlen Fekete Halállal, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor látomása III.
49. EPIZÓD Melyben Hősünk egészségesen eszmél magára a visegrádi erdőben, s megtudja, hogy Mátyás király uralkodik ebben az időben – Petrovics Sándor és az erdőkerülő
50. EPIZÓD Melyben a Hős szembesül Visegrád humanista fejlődésével, majd szerzetesnek adja ki magát, és sikerrel bizonyít a könyvmásolás területén, minek köszönhetően értékes barátságokat köt – Petrovics Sándor Visegrádon III.
51. EPIZÓD Melyben Petrovics különös kapcsolatba kerül Janus Pannoniusszal, ki jelentős információkkal szolgál, majd nyomást gyakorol Hősünkre annak sötét titkát kihasználva, ám végül minden megoldódik – Petrovics Sándor és Janus Pannonius
52. EPIZÓD Melyben a Hős kiváltságos helyzetbe kerül, s Mátyás könyvtárában előjogokat szerez magának fontos munkája révén, minek köszönhetően döbbenetes felfedezést tesz – Petrovics Sándor és a Corvinák
53. EPIZÓD Melyben a Hős közreműködik Hess nyomdájának budai letelepítésében, több fontos munka megírásában és kinyomtatásában, illetve egy titkos terv megvalósításában, amelynek forradalmi következményei lesznek – Petrovics Sándor és Hess András
54. EPIZÓD Melyben a Hőst elárulják, szövetségeseit meghurcolják, őt magát pedig megrágalmazzák, bujdosásra kényszerítik, s végül tőrbe csalják – Petrovics Sándor bujdosása
55. EPIZÓD Melyben Hősünk méltatlan körülmények között a halálra készül, s átkozza saját ügybuzgóságát és meggondolatlanságát, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben VII.
56. EPIZÓD Melyben a Hős Rodostóban találja magát, s rögvest fogságba esik, ám ügyes beszéddel befolyásolja török fogvatartóit, így írnoki munkát kap – Petrovics Sándor Rodostóban II.
57. EPIZÓD Melyben Petrovics Sztambulban építi tovább karrierjét, ahol egy szerencsés fordulat nyomán a szultán alkalmazottja lesz, munkája egyre nagyobb megbecsülésnek örvend, s ezért fontos megbízatást kap – Petrovics Sándor a szultán szolgálatában
58. EPIZÓD Melyben Hősünk fordulatokban gazdag utazást tesz a török világban, így a megszállt Magyarországon, miközben összebarátkozik a küldöttség katonai vezetőjével, a béggel – Petrovics Sándor útja a Felföldre
59. EPIZÓD Melyben Hősünk és a bég az alkohol démonának karmai között vergődik, minek hatására előkerül a korona – Petrovics Sándor a sátoros ünnepen II.
60. EPIZÓD Melyben a Hős továbbra is az alkohol démonának karmai között vergődik, így bűnt bűnre halmoz, s szörnyű kelepcébe kerül, melyből további kétségbeesett vedeléssel próbál meg kitörni – Petrovics Sándor ámokfutása
61. EPIZÓD Melyben Petrovics igen csúfosan megbukik gyermeteg tervével, s köznevetség, illetve megvetés tárgyává lesz mind a törökök, mind pedig a magyarok szemében – Petrovics Sándor és Bocskai István
62. EPIZÓD Melyben Hősünk gyalázatos viselkedése miatt börtönbe kerül és a halálra készül, s átkozza saját gyengeségét és együgyűségét, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben VIII.
63. EPIZÓD Melyben Petrovics Sándor Gyulafehérvárra kerül, s ott kisebb nehézségek után végül nem kerül fogdába – Petrovics Sándor Gyulafehérváron
64. EPIZÓD Melyben a Hős megismerkedik Bethlen Gábor fejedelemmel, kivel színvonalas beszélgetésbe merül, s elnyeri a könyvtárosi állást, majd aktívan tevékenykedik egy nagy hírű iskola létrehozásában – Petrovics Sándor Bethlen könyvtárában
65. EPIZÓD Melyben Hősünk eléri, hogy Gyulafehérváron ismét nyomda üzemeljen, amelyet aztán rafinált módon, miután egy titokra fény derül, saját céljaira használ fel – Petrovics Sándor és a nyomda
66. EPIZÓD Melyben a Hős, figyelmetlensége miatt szorult helyzetbe kerül, s magára vonja a fejedelem haragját, mit végül nem bír lecsillapítani, és ez végzetes következményekkel jár – Petrovics Sándor meghurcolása
67. EPIZÓD Melyben Petrovics börtönbe kerül, ahol a halálra készül, s átkozza balsorsát, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben IX.
68. EPIZÓD Melyben Hősünket komor gondolatok gyötrik Törökországban, még szuicid tendenciák is a közelébe férkőznek, majd magyarokkal találkozik – Petrovics Sándor Nikodémiában
69. EPIZÓD Melyben a Hős újra az emigránsok keserű kenyerét eszi, Zrínyi Ilona gyóntatója lesz, Thökölyvel összekülönbözik, s a költészetben vigasztalódik a padisah támogatásával – Petrovics Sándor az emigrációban II.
70. EPIZÓD Melyben Petrovics aggasztó híreket kap az elysiumi mozgalmakról, ezért föllángol lelkében a tettvágy, s furfangos tervet kovácsol Thököly megmérgezésére, ám a dolgok rosszul alakulnak – Petrovics Sándor és Thököly Imre
71. EPIZÓD Melyben Hősünket önkényesen fogságba vetik a kurucok, s a halálos ítélet nyomán rettenetekben gazdag éjszakát kénytelen eltölteni fogdájában – Petrovics Sándor a tömlöcben X.
72. EPIZÓD Melyben Petrovics ismét Törökországban eszmél öntudatára, ahol egy különös idegen, a bécsi udvar ügynöke beszervezi kémnek, s ez nem várt lehetőségeket csillant fel a jövőre nézve – Petrovics Sándor Törökországban
73. EPIZÓD Melyben a Hős csatlakozik a magyar emigrációhoz, s magát nőnek kiadva meghitt levelezésbe kezd Mikes Kelemennel – Petrovics Sándor az emigrációban III.
74. EPIZÓD Melyben Hősünk szeretett városába kerül, ám hangulata fokozatosan romlik, míg végül önpusztító megoldást választ – Petrovics Sándor Rodostóban III.
75. EPIZÓD Melyben Hősünk a szultán tömlöcébe kerül, hol pokoli körülmények között készül a halálra, s baljós látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben XI.
76. EPIZÓD Melyben Hősünk végre újra Magyarországon találja magát, s Kiskőrösön kezében tartja a csecsemő Petőfi Sándort, illetve egy másik kisdedet, ki egy napon született Petőfivel, majd állást kap egy illegális czeglédi nyomdában – Petrovics Sándor és az Új Elysiumi Mezők
77. EPIZÓD Melyben Petrovics Pesten folytatja az Új Elysiumi Mezőkhöz kapcsolódó titkos tevékenységét, s március 14-én a Pilvax Kávéházban tanúja lesz egy zajos társaság szervezkedésének, mely keresztülhúzza számításait – Petrovics Sándor Pesten II.
78. EPIZÓD Melyben Hősünk Czegléden szem- és fültanúja lesz Kossuth toborzóbeszédének, minek hatására ördöngös tervet eszel ki, s Kossuth bizalmába férkőzik – Petrovics Sándor és Kossuth Lajos
79. EPIZÓD Melyben a Hős segíti Kossuthot a szökésben, kit furfangos módon asszonynak öltöztet, majd Törökországban az emigránsok keserű kenyerét eszi, míg egy balszerencse folytán kínos helyzetbe hozza a politikust, ezért a szultán kémei akcióba lépnek – Petrovics Sándor az emigrációban IV.
80. EPIZÓD Melyben Petrovics börtönbe kerül, ahol a halálra készül, s átkozza balsorsát, majd sötét látomása támad – Petrovics Sándor a tömlöcben XII.
81. EPIZÓD – Petrovics Sándor szerencséje II.

HARMADIK KÖNYV
Az Elysiumi Mezők kódolt, szinoptikus iratai az M és MM közötti évekből
Morcos Zsigmond: Barbie
Máj Karaly: Mani-tour
Pokol-béli víg napjaim
A bolond posztmodern története
Történet a leányról, akinek körtemuzsikája volt
„Kiskőrösi Brian”: [Három töredék]

 


IMPRESSZUM

A KÖNYV A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRBAN


Š Tomkiss Tamás, 2002, 2003
Š www.tomkiss.hu