www.tomkiss.hu

MEGJELENT:
Az Irodalom Visszavág, ÚJ FOLYAM, 6. szám, 2000/1 (2000. tavasz–nyár)


Tomkiss Tamás
Ördögök

Egy szép viharban ázva vár
a pesti démon rá a sarkon.

Szemébe lógó, gyertyaként

folyó haját középen égő

dohányparázs izgatja szét.

Pokolbeli krassz krilltelepként vár.

Ördög látja, tudja.

Találkozásukat csak egy

példányban őrzik

dark könyvtárnokok.

Árnyék rajta.

A sarki kézfogásnál mintha csak

megkordult volna egy

mélyen megbújó nagy gyomor.

Ha volna hang a falban, ott

a sarkon, az árnyék mondaná

magának, az ördög vitte el.

Találkozások nagy tudását

lemossa szép patakként így

a fal, a szép csatorna mélye, szép

falán az ördöngös visszhang.

 

 
Tomkiss Tamás
Szabad lény

Ahogy elegánsan berúgta maga mögött az ajtót,
halott fintorba borult az ablak mögött az ég.

Mint a magányba fulladt részeg csalódott.

Csak csikorgott a visszhang, a szakadás előtti fék.

A gyomra égve fájt, az idegvéggel csókolózó szép rozé

csak lökte szét a testbe minden gyógyszerét,

s a méreg körbefogta hideg, szürkülő agyában

a századvéges torz zenét.

Mintha Beethoven és a Damned egy időben és helyen,

úgy szólt benne minden indulat.

Dohány-, szesz-, kávé- s laktózmérgezéses szerveit

égi lények cserkészték durván. Leprás albínók, egy kis mulatt.

Az ajtó mellett, lassan nyíló résben, pereg le a vakolat.

Az üvegszilánk pora a talp alatt, a linóleumon.

Durva jóskörökbe rendeződött elveit elemzi a fény.

Ami ebből az egészből megmarad, egy neuron,

egy hálóból kitépett, magányos fényideg.

Bolyong át a fejbe az extrabassz fejhallgatón.

Egy szelíd, kívülálló, csillagból lövődött vírus

osztja szét az áldást benne lassan és elhalkulón.

 

 
Tomkiss Tamás
Hidegvágó

Aláhanyatló napba nézett.
A csontjában érezte vádló,
mohón rámozduló hatalmát
a déli szélnek. Szennyes árban
utálta önmagát a hídról.
Nem hitte volna el, ha mondják,
hogy ennyire megváltozott már.
Az ólomszürke víztükörben
szemezve önmagával hosszan.
Mögötte áll a furcsa szellem.
Szellemképben tartott fagyott szín.
Pupilláját körben fémes láng
takarja. Kristályát szétvágja
benne krómpengéjével a jég.

 

© Tomkiss Tamás
©
www.tomkiss.hu


websas.hu LINKTAR.HU