www.tomkiss.hu

MEGJELENT:
Az Irodalom Visszavág, ÚJ FOLYAM, 4. szám, 2001/3 (ősz)
újra megjelent: Az Irodalom Visszavág, ÚJ FOLYAM, 14. szám – VADNYUGI, 2003/1.


Ég a gyertya, ég

Hartay Csaba: Gyertyataposás
Mokos József Kör és Közművelődési Egyesület, Békéscsaba, 1998.

 

„Senki sem tekinthető bűnösnek a bíróság jogerős ítéletéig” – ezzel a hülyeséggel nyitja Hartay Csaba szarvasi fiatalember első verskötetét. Azt, hogy szarvasi illetőségű a szerző, abból az IV szerkesztőségéhez érkezett üzenetből tudja e sorok írója, miszerint a könyv leb… esetén költőnk bepakolja egy Zsiguliba a szarvasi romákat, és meg sem állnak Pestig. Ettől aztán az IV kritikusai természetesen begyulladtak, és egyhangúlag e sorok rovójára testálták a nemes feladatot.
Visszatérve az elejére: szóval én kapásból bűnösnek tartom a kötet szerkesztőjét vagy tervezőjét vagy szerzőjét (nem tudni, ki az igazi ludas), hiszen egy olyan könyvet, amelyben nincs tartalomjegyzék, nem szívesen nem vágunk a sarokba olvasatlanul, már ha kritikát írunk róla, aztán meg jöhet két flekk killers kht. (Fel is használnám gyorsan az alkalmat, ha már a sors ilyen lehetőséghez juttatott, hogy felszólítsam a kiadókat és szerkesztőket: ha nem akarják, hogy az általuk pátyolgatott könyvek rossz benyomást keltsenek az értelmezőben, a továbbiakban szíveskedjenek a címlapon [tehát nem a borítón] feltüntetni a kiadó nevét, a kiadás helyét és évszámát, továbbá minden egyéb adatot a megfelelő helyeken, utána lehet nézni bármelyik alapvető szakkönyvben.)
A cingár fickó a hátlapon próbál váteszi pózba feszülni, de a háttérben lévő, éppen kidőlő villanykaró némileg ront az összhatáson. Hartay poénnak szánt „fülszövege” a kép alatt bár új távlatokat nyit az ezredvég filozófiájában, azért mégsem kellett volna.
A kötetben vannak ciklusok. Tartalomjegyzék nincs, már mondtam, energia még kevésbé előbbiek megkeresésére, a hozzájuk tartozó versek számbavételére, így ezek értelméről nem nyilatkozunk. Van egy nyitóverse a kötetnek, természetesen, a Megtekintés, rögtön egy Ladányi Mihály-féle Arany-parafrázis-mottóval, ami a verssel párosodva sötét gyanúfelhőket von az olvasó homloka köré: a lírai ének arról regélnek, hogy az igazgató bejelenti: meg lehet tekinteni az érettségi írásbeli dolgozatokat, ám mégsem tekintik meg, mert nem eminensek, hanem „elégséges elégtelenek”. Komolyan ez van a nyitóversben. A gyanúfelhők azt dörgik: most itten valami diákos-sulis helyi vátesz-spíler fog vitézkedni száz oldalon keresztül, akit megdicsért a magyartanár(néni), de fizikából/matekból meg akarták buktatni, és már kész is a tragikus költő, lélekben dúló ambivalenciák, szuicid übermensch-fíling, meg ilyenek? S netán ez a nyolc általános–négy gimi best of-válogatás?
(Mivel most látomásom támad, és látom, ahogy lekapcsolt lámpákkal bekúszik egy sötétkék Zsiguli a Dob utcába, gyorsan, kapkodón dicső dolgok kutatásába kezdek a Gyertyataposásban.) Tehát végre elkezdődik a Másképp múlik az idő ciklus. Szabadversekkel, szólamsorok, „érzelemhiány/vastömb-törvény/ jellemtelen utánzatok”-témakörben. A szerző a kilencvenes évek altrock– punk–hardcore rap bandáiból szívta az anyatejet, és ez nem is árt a lírájának. Szeret ridegkedni, keménykedni, ám még túlzottan óvatos, nem tud szabadulni a század eleji verserkölcs vélt kötelékeitől. Természetesen az ilyen jellegű próbálkozásoknál szinte törvényszerű vadromantika is koloncként nehezedik a verssorokra, ám sok esetben máris kitűnően tudja irtani a jelzőket Hartay, s remélhetőleg nagyon sokat húzta a könyv kéziratának anyagát a szerkesztés munkafázisa alatt, megkímélendő bennünket (hiszen a korai rászokás a húzásra azt a reményt ébreszti az értelmezőkben, hogy a későbbiekben ez még bátrabban fog zajlani, a magyar irodalom egészséges, szép, boldog jövőjének megteremtése ügyében). Így is maradt kb. 50% felesleges dolog a kötetben, de ez tulajdonképpen unikumnak számítóan jó arány a kurrens elsőkötetek sorában.
Hartay szemmel láthatólag még nem heverte ki az ifjúi lét első sokkjait, ezzel magyarázhatóak a versek az első cigizésekről, piálásokról, kefélésekről. Mielőtt bárki megbotránkozna, le kell szögezni: kemény drogokról és aberrációkról nincs még szó az első kötetben, már ami a költőre lenne vonatkoztathatva. Sőt, jelenleg még a verseiben oly gyakran szereplő utcalányokra is egyfajta atyáskodó, okító, nevelő, jézusi pózból tekint le, ezzel töltve be a félszegségből eredő hiányérzet keltette mély űröket.
A kötet első nagy pillanata az Amit ti vénáztok című költemény. A Lory B.-mottó már sejteti, hogy húzós érzéseket versel meg a költő. A későbbiekben is túlélésre késznek mutatkozó gettórap-feeling súlyos kliséi sorakoznak kitűnő verselői érzékkel a szabadversben: a narkósokat szemlélő érzékeny kívülálló prédikációja egyfajta szociális munkás/veszélyeztetett kettős szerepből indulva. A narkó, szex, az alkohol, a nikotin és rock and roll megállíthatatlanul hömpölyög a további versekben is. Csakúgy, mint a vér és az okádék: isten tudja, mi történhet mostanában Szarvason egy-egy péntek éjszaka, le kéne néznie oda egy-két ifjúságvédelmisnek.
A Gyertyataposás című verset, lévén kötetcímadó, külön is érdemes megszemlélni, már csak azért is, mert hátha kiderül belőle, hogy mit jelent.

Átlépek egy alvón
Mintha az a régi rádió…
Mindegy már nem működik

Miért ijedek meg a vértől?
Érzem a sötétben hogy létezik
Valami forró körömlakk
Megolvadt vöröslő rúzs
És a halott lány
Átlépek egy alvón
Fénylő tócsába lépek
Kint fenyőfák
Ajtókon falakon túl
Valaki más is tudja hogy este van

Szoknyában faszobrok
Kövér parasztasszonyok
Fáradt kezek mérges arcok
Díszek szerszámok

Átlépek egy alvón
Testem az álmában
Megijedek s ő felriad

Megszólalt a rádió

Fáj az ütem a testben
Fáj ez a hang
Elűzte az estét
Megölte a menekülésvágyat
Honnan utoljára Elvis hangja búgott
Most fényorgona és puffogás
Ez a gyertyataposó
Ostoba technoszarság

További látomásos, költős-extázisos, önemésztős, világundoros (anyagivilágtólmegcsömörlött, szellemimagaslatokravágyó, igazérzelmeketkereső) élményekkel gazdagodhatunk továbblapozva.
Megjelenik a tájlíra is, a Holt-Körös egyfajta általános érvényű sorsszimbólummá válik Hartaynál. Szembetűnő a halak sorsa iránt mutatott jelentős aggodalom: az orvhorgászok motívuma mintegy általános, félmaffiaszerű hatalmi erőszak kifejezője a Hartay-lírában. Ennél a pontnál egy kicsit elmegy a befogadó kedve az olvasástól: megcsömörlik a gátlástalanul áradó rohadástól, az oszló dögök plasztikus képeitől, a feltartóztathatatlanul hömpölygő vértől és gennytől. Szerencsére következik (egy halálunalmas önszakralizálást követően) a Szépség szaga ciklus. Exhibicionista kedvvel írja meg a költő korábbi szexuális sutaságait, pl. amikor összetévesztett egy női nemiszervet egy hónaljjal. Kondicionális tanulás, pettingizgalom. Cunnilingus, fellatio, ejakuláció-folyamok. Tiniprostik. A kedves mindenféle illatai, szagai lengik be ezeket az oldalakat.
A kötet utolsó ciklusa már nem hordoz több izgalmat. Legfeljebb a záróversen rökönyödhetünk meg kissé: Az olvasó memoárja című vers a kötet szerkesztőjének, Sárándi Józsefnek egy idézetével indul. Felháborítóan undok dolog, ha egy 53 éves költő  a 21 éves pályakezdőt – még ha túlbuzgón lelkes is utóbbi – nem beszéli le az ilyesfajta (állegitimálós) hálagesztusról a nyitókötet leghangsúlyosabb, utolsó vershelyzetében. Persze maga a vers is rásegít az illúziórombolásra:

Tehetséges fiatal költőnek tartanak.
Efelett tolvajnak, mert tízévesen
tejport és rágógumit loptam egy ABC-ből.
Ezekfelett naplopónak tartanak, mert
végiglógtam a gimnáziumot és meg is buktam.
Mindezekfelett már senki sem emlékszik
az első mondatra.

Hartay Csabának nagyon magába kellene szállnia most, hogy kierőltette ezt a kötetet. Ha szabad, legyen kielégítve azért, mert már van könyve, de érezzen frusztrációt azért, amiért elkapkodta, elrontotta. Tehetsége nyilvánvaló, adottságai megvannak, ám tudása, arányérzéke, önkontrollja, olvasottsága, a költői szakmában való jártassága, szerkesztési érzéke egyelőre nagyon hiányzik. Néhány hónap higgadt gyakorlás, verstani kurzus, olvasás után egy sokkal érettebb, markánsabb Hartayra lenne az olvasónak esélye.


Rádai Léna


© Tomkiss Tamás
© www.tomkiss.hu


websas.hu LINKTAR.HU